Gümüşhane İli Radyasyon Projesi sonuçlandı.

Gümüşhane İli Doğal Kaynaklı Radyasyon Projesi Tamamlandı.

 

Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan Bilimsel Arşatırma Projesi tamamlanmıştır. 2011 yılında Gümüşhane Bilimsel Araştırma Projeleri birimine Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Nafız MADEN ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Enver AKARYALI tarafından sunulan "GÜMÜŞHANE İLİNDE DOĞAL KAYNAKLI RADYASYONUN GAMMA RAY SPEKTROMETRE ÖLÇÜMLERİ YAPILARAK BELİRLENMESİ VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ" adlı proje kabul edilmiş ve bu yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. Proje 12 ay devam etmiş olup toplam bütçesi 2.700 Tl olarak belirlenmiştir.

Bu proje ile Gümüşhane il ve ilçeleri (Merkez, Köse, Kelkit, Şiran, Torul, Kürtün) ile bunlara ait beldelerde (Özkürtün, Altınpınar, Tekke, Arzular, Salyazı, Öbektaş, Kaş, Deredolu, Gümüşgöze, Ünlüpınar, Söğütlü, Yeşilbük) toplam 129 noktada ölçüm alınmıştır. Yapılan ölçümler bölümümüz envanterinde bulunan Gama Ray Spektrometre cihazı ile alınmış ve her ölçüm noktasının koordinatı GPS ile tespit edilmiştir.

Alınan ölçümlerin değerlendirilmesi ile Toplam Doz oranı değerleri 1045.9 nGy/saat ile 1221.3 nGy/saat arasında; Etkin doz oranı değerlerinin 732.4 nSv/saat ile 855.2 nSv/saat; eş değer doz oranın değerlerinin ise 0.89 mSv/yıl ile 1.04 mSv/yıl arasında değiştiği tespit edilmiştir.

Elde edilen bu değerlerin dünya ortalaması seviyelerinde olduğu görülmüş olup, insan sağlığı üzerinde hastalık yapıcı bir etkisinin bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır. Proje sonucunda Gümüşhane iline ait Doğal Radyasyon haritası ortaya konmuştur.

Proje Sonuç Raporuna ulaşmak için Tıklayınız.

 


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeofizik@gumushane.edu.tr Telefon: +90.456.233 75 43 /1123 Belgegeçer :+90.456.233 75 67