Kop Dağı Zirvede Jeofizik Çalışma yapılmıştır.

Kop Dağı Zirvesinde Jeofizik Çalışma Yapıldı

Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’nin Doğu Cephesi’nde gerçekleştirdiği Kop Savunmasının yapıldığı yerde 11 Eylül 2013 tarihinde Jeofizik çalışma yapmıştır. Kop dağı savunması, Rus ordusunun durdurulmasında etkili olan ve Mareşal Fevzi Çakmak Paşa'nın İkinci Plevne dediği stratejik öneme sahip bir noktadır.

Kop dağında yapılan Jeofizik çalışmaya Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Nafız MADEN, Arş.Gör. Mahmut SARI ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü 4 sınıf öğrencisi Yılmaz YİĞİT katılmışlardır. Çalışma sahasına 2 saatlik bir süre zarfında ulaşılmıştır. Uzun bir tırmanmanın ardından 2910 m’yi bulan zirveye 2.5 saatte ulaşılmıştır. Tırmanmayı sarp yamaç, yamaçlarda bulunan değişik boyutlardaki Kop metamorfik masifinden ayrılmış kayaçlar ve uzun bitkiler zorlaştırmıştır. Yamaç boyunca tırmanırken yorgunluğa ancak eşsiz manzaralar eşliğinde dinlenerek katlanılmıştır. Nihayet zirveye ulaşıldığında artık yamaç boyunca çekilen sıkıntılar yerini hayrete ve geniş bir düzlüğe bırakmıştır. Ayaklarınızın altındaki uçsuz bucaksız Doğu Anadolu’yu izlemeniz tadına doyulmaz bir güzelliktir.

Zirvede 1. Dünya savaşında Mehmetçiklerimizin kazdıkları siperler tek tek dolaşılmıştır. Siperler yanında değişik amaçlarla kazılmış yerlerin silinmemiş izleri hala görülmektedir. Zirveyi dolaşırken, 1. Dünya savaşının izlerini anlatan tüfek mermilerini, kovanlarını, at yada katır nallarını, kemer parçalarını ve değişik askeri malzemeleri bulmanız hala mümkündür.

Topoğrafyanın düz olması nedeniyle jeofizik çalışma yapmak oldukça kolaydır. Zirvede 0.5 sn aralıkla 13479 noktada Manyetik ölçüm, 271 noktada Manyetik Süseptibilite ve 3 farklı alanda birbirlerine paralel, değişik uzunluklarda GPR verisi toplanmıştır. Zirvede Yer Manyetik Alan şiddetinin toplam bileşkesi 48032 nT’dır. Manyetik Süseptibilite değerleri 0 ile 600x10-5 [SI] arasında değişmektedir. Metal askeri malzemelerin bulunduğu yerlerde yüksek manyetik süsebtibilite değerleri ölçülürken (haritada kapalı daireler), siperlerin ve değişik amaçla yapılmış kazıların olduğu yerlerde düşük süsebtibilite değerleri ölçülmüştür.

Yapılan ölçümler akşam 17:30 sularında bitirildikten sonra dik yamaçtan aşağı 45 dakikalık inişten sonra Gümüşhane’ye dönülmüştür.

 

 


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeofizik@gumushane.edu.tr Telefon: +90.456.233 75 43 /1123 Belgegeçer :+90.456.233 75 67