Kelkit Ünlüpınar Beldesinda Jeofizik Çalışma yapıldı

Kelkit İlçesi, Ünlüpınar Beldesinda Jeofizik Çalışma yapıldı

Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 3. ve 4. sınıf öğrencileri Saha Jeofiziği dersi kapsamında Gümüşhane İli, Kelkit ilçesi, Ünlüpınar beldesinde bulunan ve ruhsatı Hüseyin ARSLAN’a ait altın sahasında jeofizik ölçüm yapmak amacıyla teknik gezi yapmışlardır. Teknik geziye Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Nafız MADEN, Bölüm Başkan Yardımcımız Yrd.Doç.Dr. Serkan ÖZTÜRK, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Enver AKARYALI, Arş.Gör. Yasemin BEKER katılmışlardır. Öğrenciler derslerde teorik olarak öğrendikleri yöntemleri metalik maden aramasında uygulama imkânı buldular. İki farklı yöntemin uygulandığı arazi çalışmasında öğrenciler jeofizik yöntemlerin planlama ve uygulama aşamalarını arazide uygulamalı olarak görmüşlerdir.

Sahada ilk önce yerin manyetik alanındaki değişimlere duyarlı bir yöntem olan Manyetik yöntemi uygulayan öğrenciler diyamanyetik bir madde olan Altın cevheri üzerindeki manyetik anomali değişimlerini Proton manyetometresi ölçümleri ile incelenmişlerdir. İkinci olarak, 512 kanallı Gama Ray Spektrometre cihazıyla alınan ölçümler manyetik anomali değerleri ve sahada gözlemlenen alterasyon zonları ile birlikte incelenerek değerlendirme yapılmış ve çalışmanın güvenilirliğini artırmıştır. Radyometrik yöntem dünyanın çeşitli ülkelerinde ekonomik öneme sahip altın (Au), gümüş (Ag), bakır (Cu), kurşun (Pb), çinko (Zn) gibi metalik maden aramalarında başarıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu teknik ile arazide Potasyum (40K) elementinin değişimi tespit edilerek cevherin yeri belirlenmektedir.

Ölçümlerin alınması ve süresi arazinin topoğrafik yapısına bağlı olarak değişmektedir. Ölçümler belli zaman aralıklarıyla sürekli alınabileceği gibi istenilen noktada da yapılabilmektedir. Sahada toplam 320 noktada manyetik yöntem ve GRS yöntemi ile ölçüm alınmıştır. Alınan her ölçümün yeri digital GPS ile kaydedilmiştir. Bu ölçümlerin alınması arazinin eğimine bağlı olarak yaklaşık 5 saat sürmüştür.

Çalışmaya katılan öğrencilerden Abdullah GERZAN şunları söyledi: “Bu teknik gezi sayesinde derslerde teorik olarak gördüğümüz yöntemleri arazide uygulama şansı bulduk”. Bir başka öğrenci Kadriye KÜLCÜ ise düşüncelerini “Değişik Jeofizik yöntemlerin birlikte yapılmasının altın (Au), gümüş (Ag) gibi metalik maden aramalarında daha güvenilir sonuçlar verdiğini gördük. Bizlere bu fırsatı tanıyan üniversite yönetimine ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde ifade etmiştir.


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeofizik@gumushane.edu.tr Telefon: +90.456.233 75 43 /1123 Belgegeçer :+90.456.233 75 67