Gümüşhane ili Kaletaş Köyünde Jeofizik Çalışma yapıldı

Gümüşhane ili Kaletaş Köyünde  Jeofizik Çalışma yapıldı

13 Mayıs 2014 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 4. sınıf öğrencileri Maden Jeofiziği ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Uygulamalı Jeofizik dersleri kapsamında Gümüşhane İli, Kaletaş köyünde bulunan cevherleşme sahasında jeofizik ölçüm yapmak amacıyla teknik gezi yapmışlardır. Teknik geziye Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Nafız MADEN, Bölüm Başkan Yardımcımız Öğr.Gör. Levent PEHLİVAN, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Enver AKARYALI, Arş.Gör. Hüseyin KALKAN ve Jeoloji Mühendisi Uğur ATAY katılmışlardır.

Öğrenciler derslerde teorik olarak öğrendikleri yöntemleri metalik maden aramasında uygulama imkânı buldular. İki farklı yöntemin uygulandığı arazi çalışmasında öğrenciler jeofizik yöntemlerin planlama ve uygulama aşamalarını arazide uygulamalı olarak görmüşlerdir.

Sahada iki farklı yöntem ile ölçümler alınmıştır. Birinci yöntem olarak manyetik duyarlılık ölçümleri ile cevherleşme sahasında görülen demir şapkayı belirlemeye çalışmışlardır. İkinci yöntem olarak, 512 kanallı Gama Ray Spektrometre cihazıyla alınan ölçümler sahada gözlemlenen K alterasyon zonları ile birlikte incelenerek değerlendirme yapılmıştır. 

Ölçümlerin alınması ve süresi arazinin topoğrafik yapısına bağlı olarak değişmektedir. Ölçümler belli zaman aralıklarıyla sürekli alınabileceği gibi istenilen noktada da yapılabilmektedir. Sahada toplam 196 noktada manyetik duyarlılık ve 198 noktada GRS yöntemi ile ölçüm alınmıştır. Alınan her ölçümün yeri digital GPS ile kaydedilmiştir. Bu ölçümlerin alınması arazinin eğimine bağlı olarak yaklaşık 3 saat sürmüştür.

Çalışmaya katılan öğrencilerden Tansu AKSOY şunları söyledi: “Kaletaş yöresine yaptığımız bu teknik gezi ile derslerde teorik olarak gördüğümüz yöntemleri arazide uygulama fırsatı bulduk”. Bir diğer öğrenci Ceylan ÖZDEMİR ise “Jeofizik yöntemlerin birlikte yapılmasının altın (Au), gümüş (Ag) gibi metalik maden aramalarında daha başarılı sonuçlar verdiğini gördük" diyerek düşüncelerini dile getirmiştir. 


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeofizik@gumushane.edu.tr Telefon: +90.456.233 75 43 /1123 Belgegeçer :+90.456.233 75 67