2014-2015 Bahar Yarıyılı Seminer Programı

2014-2015 Bahar Yarıyılı Jeofizik Mühendisliği Bölümü Seminer Programı için Tıklayınız.

 

Sıra No

Sunan

Tarih

Saat

Yeri

Konusu

1

Doç.Dr. Nafız MADEN

22.04.2015

14:00

İNŞ504

İlk ve Ortaçağ Dünyasında Yer Bilimleri

2

Ozan ÇİMEN

29.04.2015

14:00

İNŞ504

MASW ve Sismik Kırılma Yöntemleri

3

Doç.Dr. Nafız MADEN

29.04.2015

15:00

İNŞ504

Doğu Pontidler’in Jeodinamik Gelişiminin Jeofizik Verilerle İrdelenmesi

4

Doç.Dr. Serkan ÖZTÜRK

06.05.2015

14:00

İNŞ504

Farklı Sismotektonik Parametrelerin Kombinasyonu ile Deprem Tehlike Analizlerine Yeni Bir Yaklaşım

5

Arş.Gör. Mahmut SARI

06.05.2015

15:00

İNŞ504

Barajlarda Geçirimliliğin Jeofizik Yöntemlerle Belirlenebilmesi

6

Prof.Dr. Hakan KARSLI

13.05.2015

14:00

İNŞ504

Mühendislik Amaçlı Problemlerin Çözümünde Yansıma Sismiği: Veri Toplama ve Değerlendirme

7

Arş.Gör. Yasemin BEKER

20.05.2015

14:00

İNŞ504

GÜ Mühendislik Fakültesi’nde Mikrotremor Ölçümleri

8

Öğr.Gör. Levent PEHLİVAN

20.05.2015

15:00

İNŞ504

İleri Mukavemet Uygulamaları

NOT: Seminerler tüm öğrenci ve akademisyenlere açıktır.


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeofizik@gumushane.edu.tr Telefon: +90.456.233 75 43 /1123 Belgegeçer :+90.456.233 75 67