Gümüşhane İlinin Deprem Riski

Gümüşhane İlinin Deprem Riski

Ülkemizin %92’si, nüfusumuzun %95’i, büyük sanayi merkezlerimizin %98’i ve barajlarımızın %92’si deprem tehlikesi altındadır. 1992 Erzincan (MS=6.8), 1999 İzmit (MS=7.8) ve Düzce (MS=7.5) depremlerinin bir çok can ve mal kaybına neden olduğu düşünüldüğünde, depremlerin yeri ve zamanı üzerine yapılan çalışmalar ülkemiz için oldukça önemli bir hale gelmektedir.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü (1996) tarafından hazırlanan Türkiye’nin mevcut tektonik deprem bölgeleri haritasında, Gümüşhane il merkezi 3. Derece deprem bölgesi iken, Kuzey Anadolu Fay kuşağına yakın Köse, Şiran ve Kelkit’i ilçeleri I. dereceden deprem bölgesinde yer almaktadır. İlimiz daha çok yaklaşık 80 km uzakta bulunan Kuzey Anadolu Fay kuşağının ürettiği depremlerin etki sahasındadır.

1939 yılında 7.9 ve 1992 yılında 6.8 büyüklüğünde Erzincan’da meydana gelen depremler ilimizde de hissedilmiştir. Gümüşhane sınırları içerisinde 1979 yılında 5 ve 1985 yılında 5.1 büyüklüklerinde depremler olmuştur. Ayrıca 2008 ile 2010 yılları arasında Köse, Şiran ve Kelkit’i içine alan bölgelerde büyüklükleri 2.6 ile 3.3 arasında değişen küçük depremler meydana gelmiştir.

Şekil 1. Gümüşhane deprem bölgeleri haritası

Gümüşhane Doğu Pontid tektonik birliğinin birimin güney zonunda yer alır. Bölgenin taban kayaçları Geç karbonifer yaşlı Kurtoğlu Metamorfikleri ve Gümüşhane Graniti'nden oluşur. Şehir merkezinin bulunduğu alan genellikle sağlam granitik bir zemin üzerinde yer alır. Bu nedenle olası yakın çevremizde oluşabilecek bir depremden fazla etkilenmeyecektir. Daha çok Harşit Çayı boyunca alüvyonlar üzerine yapılan binalar olası bir depremden  en fazla etkilenecektir.

Gümüşhane yöresinde aktivitesi yüksek fay hatları bulunmamaktadır. Ancak ilimizin yaklaşık 80 km güneyinden geçen ve deprem üretme potansiyeli yüksek olan Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana gelebilecek büyük depremler bölgede sarsıntılara neden olacaktır. Bu sarsıntılar özellikle dere yataklarındaki alüvyonlar üzerine yapılmış yüksek katlı binalarda hasarlara yol açabilecektir.

Şekil 2. 1970-2010 Yılları Arasında Gümüşhane ili ve çevresindeki depremler ve bölgenin tektonik haritası

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeofizik@gumushane.edu.tr Telefon: +90.456.233 75 43 /1123 Belgegeçer :+90.456.233 75 67