Gümüşhane İli Doğal Kaynaklı Radyasyon Raporu

Gümüşhane İli Doğal Kaynaklı Radyasyon Ölçüm Raporu

Son dönemde yerel ve ulusal basında çıkan bazı haberlerde Gümüşhane ilinde radyasyon seviyesinin yüksek olduğu belirtilmekte ve bu konunun halkın sağlığı açısından tehlikeli boyutlarda olduğundan bahsedilmektedir. Radyasyon konusunda kamuoyunun bilgi birikimi oldukça kısıtlı olup, yerel ve ulusal basında yer alan bu tür haber ve bilimsel bir temele dayandırılmadan yapılan değerlendirmeler halkımızı gereksiz yere tedirgin etmektedir. Bu nedenle sorumluluk sahibi kişilerin bu tür konularda uzman kişi ve kuruluşların bilgisine başvurmaları daha uygun olacaktır.

Gümüşhane şehir merkezi, Arzular ve Tekke Beldeleri, Pirahmet Mescitli Köyleri, Hacıemin, Canca, Süleymaniye Mahalleri ile Karaca Mağarasının çevresel gamma doz oranı değerlerini belirlemek amacıyla Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından 4-7 Temmuz 2011 tarihlerinde toplam 99 değişik noktada ölçüm alınmıştır. Çalışmaya, Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Nafız MADEN, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim üyeleri Yrd.Doç.Dr. Necati ÇELİK, Yrd.Doç.Dr. Serkan ÖZTÜRK ve Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Dr. Enver AKARYALI katılmışlardır. Ölçümler sonucunda elde edilen değerler insan sağlığı üzerine etkisi yönünden değerlendirilmiştir. İlgili rapora Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümünün http://jeofizik.gumushane.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Yapılan ölçümlerden dış gamma doz oranı’nın 10.60 nGy/saat ile 161.10 nGy/saat arasında değiştiği; toplam doz oranı değerlerinin ise 1051.55 nGy/saat ile 1221.25 nGy/saat arasında değiştiği tespit edilmiştir. Dış gamma doz oranı değerlerinin ortalaması 71.38 nGy/saat, toplam doz oranı değerlerinin ortalaması 1122.73 nGy/saat olarak hesap edilmiştir.

Ölçüm sonucunda elde edilen bu değerler Yıllık Eşdeğer Doz oranı (YED) değerlerine dönüştürülmüştür. Dış gama doz oranının yıllık eşdeğer doz ortalaması 0.63 mSv/yıl olup, 0.09 mSv/yıl ile 1.41 mSv/yıl arasında değiştiği ortaya konmuştur. Toplam doz oranının yıllık eşdeğer doz oranı ortalaması ise 1.38 mSv/yıl olarak hesap edilmiştir. En küçük yıllık eşdeğer toplam doz oranı değeri 1.29 mSv/yıl iken en büyük yıllık eşdeğer toplam doz oranı değeri 1.50 mSv/yıl olarak bulunmuştur.

Doğal kaynaklı radyasyonun dünya için yıllık ortalaması 2.42 mSv/yıl olduğu dikkate alındığında Gümüşhane için elde edilen yıllık eşdeğer doz oranı değerlerinin dünyanın yıllık doz oranı değerinin altında olduğu kolayca görülebilir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi (UNSCEAR) tarafından hazırlanan değerler incelendiğinde toplam yıllık 0-10 mSv/yıl doz oranı değerlerinin insan sağlığı üzerine doğrudan bir etkisinin olmadığı görülmektedir.

Sonuç olarak, Gümüşhane için ölçülen ve hesap edilen değerlerin insan sağlığı üzerinde hastalık yapıcı etkisi olduğunu söylemek kanaatimizce mümkün görülmemektedir.

Grafik olarak görmek için tıklayınız.

 

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeofizik@gumushane.edu.tr Telefon: +90.456.233 75 43 /1123 Belgegeçer :+90.456.233 75 67