Deprem Oluşumlarına İstatistiksel Yaklaşım (Sismik Durgunluk)

Deprem Oluşumlarına İstatistiksel Yaklaşım (Sismik Durgunluk)

Deprem tehlikesi çalışmaları kapsamında, depremlerden birkaç yıl öncesinde deprem odak bölgesi ve civarında öncü sismik durgunluğun gözlenmesi deprem oluşumunu tanımlayıcı bir araç olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sismik durgunluk, deprem aktivite oranının önemli oranda azaldığını ifade eder ve depremlerden önce sismik bir azalımın gözlendiğini ortaya koyar.

Bu tür değişimler sabit ve güvenilir sismik özellikler olarak tanımlanabilirse, deprem tehlikesi çalışmalarında kullanılabilir. Herhangi bir oran değişiminin (durgunluk) istatistiksel döneminin, elde edilen grafiklerle bölge-zaman hacminin yüzdesinin ve bir durgunluk bölümünün ana şokla ilişkilendirilebileceği şartların sayısal olarak hesaplanmasına olanak sağlar.

Bir depremin oluşumundan önceki sismisite oran değişimlerini analiz edebilmek için birçok model üretilmiştir. Bu modeller çoğunlukla, deprem bölgesi civarında ana şok oluşumundan önceki sismik durgunluğu belirlemeye yönelik olarak yapılmaktadır.

Aşağıdaki şekilde "36ºK-42ºK enlemleri ile 36ºD-45ºD boylamları arasında kalan bölge için 2009 yılı başlangıcındaki sismik durgunluk haritası görülmektedir. A, B, C ve D bölgeleri 2009 yılı başlarında öncü sismik durgunluğun gözlendiği bölgeleri göstermektedir. A bölgesi Erzurum ve civarını; B bölgesi Tunceli ve civarını;  C bölgesi Elazığ-Bingöl civarını; D bölgesi ise Van Gölü ve civarını içine almaktadır. 08.03.2010 Elazığ-Karakoçan depremi (Mw=6.0) 2010 yılı içerisinde olası bir depremin beklendiği C bölgesi içinde vuku bulmuştur. 23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw=7.2) ise 2012 yılına kadar muhtemel bir depremin meydana gelme olasılığı bulunan D bölgesi içinde oluşmuştur.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeofizik@gumushane.edu.tr Telefon: +90.456.233 75 43 /1123 Belgegeçer :+90.456.233 75 67