Gümüşhane Arzular Beldesi Sobran Altın Sahası Jeofizik Etüdü

Gümüşhane Arzular Beldesi Sobran Altın Sahası Jeofizik Etüdü

Gümüşhane Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencileri, Uygulamalı Jeofizik dersi kapsamında Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Nafız MADEN ve Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Dr. Enver AKARYALI nezaretinde Gümüşhane Arzular Beldesi Altın sahasında Jeofizik uygulama yaptılar.

Öğrenciler Uygulamalı Jeofizik dersinde teorik olarak öğrendikleri yöntemleri metalik maden aranmasında uygulama imkânı buldular. Üç farklı yöntemin uygulandığı arazi çalışmasında jeofizik anomalilerdeki değişim ile altın cevheri arasındaki ilişkiyi inceleme fırsatı buldular.

İlk önce Manyetik yöntemi uygulayan öğrenciler diyamanyetik bir mineral olan Altın minerali üzerinde manyetik anomalilerdeki değişimi gözlemlediler. Daha sonra yapılan manyetik duyarlık ve GRS yöntemleri ile alınan ölçümler ise yapılan çalışmanın güvenirliğini artırmıştır. GRS yöntemi dünyanın çeşitli ülkelerinde ekonomik öneme sahip altın, gümüş gibi metalik maden aramalarında başarıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu teknik ile arazide Potasyum (40K) elementinin değişimi tespit edilerek cevherin yeri belirlenmeye çalışılır.

Ölçümlerin alınması ve süresi arazinin yapısına bağlı olarak değişmektedir. Ölçümler belli zaman aralıklarıyla sürekli olabileceği gibi istenilen noktada da yapılabilmektedir. Uygulama yapılan arazide 3 hat boyunca ölçüm alınmış olup manyetik yöntem ile 100, manyetik duyarlık ile 300 ve GRS yöntemi ile 100 olmak üzere toplam 500 adet ölçüm alınmıştır. Alınan her ölçümün yeri digital GPS ile kaydedilmiştir. Bu ölçümlerin alınması arazinin eğimine bağlı olarak yaklaşık 3 saat sürmüştür.

Çalışmaya katılan öğrencilerden Fatih ŞAL şunları söyledi: “Bu uygulama ile teorik olarak gördüğümüz teknikleri arazide uygulama şansı bulduk. Jeolojik ve Jeofizik çalışmaların birlikte yapılmasının altın, gümüş gibi metalik maden aramalarında daha güvenilir sonuçlar verdiğini gördük. Bizlere bu fırsatı tanıyan üniversite yönetimine ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz.”

Çalışmaya katılan öğrenciler çalışma sonunda sucuk partisi vererek kendilerini ödüllendirdiler.

 

 

Resimler için Tıklayınız.


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeofizik@gumushane.edu.tr Telefon: +90.456.233 75 43 /1123 Belgegeçer :+90.456.233 75 67