Kop Ultramafikleri

Kop Ultramafiklerine Teknik Gezi Düzenlenmiştir.

Bölümümüz 2. ve 3. sınıf öğrencileri Bayburt ili Kop dağında yer alan Kop Ultramafiklerine teknik gezi düzenlemiştir. Bu gezi kapsamında öğrencilerimiz bölgemizin jeodinamik evrimi ve Ofiyolitik seri ile ilgili konularda bilgi edinmişlerdir. Ultramafik kayaçlardan olan Dunit, Lerzolit, Harzburjit ve Peridotit gibi kayaçlar hakkında yerinde bilgi sahibi olmuşlardır. Ayrıca Ultramafik kayaçların maden yatakları açısından önemini ultrmafik kayaçlar içinde yer alan krom yataklarını görerek yerinde kavramışlardır.

Ayrıca gezi sırasında Gabro ve ultramafik kayaç sınırında yer alan Moho süreksizliğini görme imkanı bulmuşlardır.

Gezide KTÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim üyelerinden Doç.Dr. Yener EYÜBOĞLU eşsiz bilgileriyle eşlik etmişlerdir.


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeofizik@gumushane.edu.tr Telefon: +90.456.233 75 43 /1123 Belgegeçer :+90.456.233 75 67