ÖzGörev

ÖZGÖREV (Misyon)

Ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesi için toplum ve çevre değerlerine duyarlı, mühendislik etiğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde Jeofizik Mühendisliği projelerini yürütecek, bilimsel alanda her türlü katkı koyacak bilgiye sahip Jeofizik Mühendisi yetiştirmek,

Bölgemizin yer bilimleri ile ilgili sorunlarına öncelik vermek buna yönelik araştırma ve mühendislik projeleri önermek ve yürütmek.

Bu özgörevi gerçekleştirmek amacıyla bölümün eğitim programını, araştırma alt yapısını, öğretim üye ve personelini sürekli geliştirmek.


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeofizik@gumushane.edu.tr Telefon: +90.456.233 75 43 /1123 Belgegeçer :+90.456.233 75 67