Serkan ÖZTÜRK

Sismoloji ABD Başkanı
Doç.Dr. Serkan ÖZTÜRK
04562337425-5048

 

EĞİTİM GEÇMİŞİ
  Üniversite Bölüm Yıl
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği 1995-1999
Yüksek Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği 2000-2003
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği 2004-2009

 

VERDİĞİ DERSLER
  Ders Kodu Ders Adı Dersin Verildiği Bölüm Dönemi
1        
2        

 

YAPTIĞI TEZLER
    Tez Adı Yıl
1 Yüksek Lisans Türkiye’de Son Yıllarda Oluşan Depremlerin Artçı Şok Dizilerinin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi Ve Bu Değişimlerin Deprem Risk Çalışmalarında Kullanımı 2003
2 Doktora Deprem Tehlikesi Ve Artçı Şok Olasılığı Değerlendirme Yöntemlerinin Türkiye’deki Depremlere Bir Uygulaması 2009

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Müh. Bölm. Anabilim dalı başkanı 2010-
2      

 

MESLEKİ DENEYİM
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Araş. Gör. 2001-2009
2 Gümüşhane Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. 2010-

 

UZMANLIK VE ARAŞTIRMA ALANLARI
1 Deprem
2 Artçı şok
3 İstatistik

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1 Öztürk, S., 2011. Characteristics of seismic activity in the Western, Central and Eastern Parts of the North Anatolian Fault Zone, Turkey: Temporal and spatial analysis,Acta Geophysica, 59 (2), 209-238  
2 Öztürk, S., Bayrak Y., 2012. Spatial Variations of Precursory Seismic Quiescence Observed in Recent Years in the Eastern Part of Turkey, Acta Geophysica,60(1), 92-118  
3 Öztürk, S., 2012. Statistical correlation between b-value and fractal dimension regarding Turkish epicentre distribution ,Earth Sciences Research Journal, 16 (2), 103-108  

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMI DIŞINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1 Öztürk, S.,2011. Temporal and three dimensional spatial analysis of earthquake activity between 1970 and 2010 along the North Anatolian Fault Zone, Turkey, Journal of Concrete and Applicable Mathematics,9(1),9-16  
2    
3    

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1 Öztürk, S., Bayrak Y., 2010. Analysis of seismic quiescence as a significant precursor for the eastern part of Turkey, 3rd International Earthquake Symposium, 49-56 pp., Dhaka, Bangladesh
2 Öztürk, S.,Sarı, M., 2011. Statistical Assessment of Seismicity Pattern in Muğla and Rhodes Region, Turkey: Current Seismic Quiescence, 6th Congress of Balkan Geophysical Society, C07, Budapest, Hungary
3 Öztürk, S.,Sarı, M., 2013. Forecasting the location of future earthquakes based on the Pattern Informatics in the Western Anatolian Part of Turkey, 7th Congress of Balkan Geophysical Society, C07, Tirana, Albania

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ MAKALELERİ Atıflar
1 Öztürk, S., 2012. İstatistiksel regresyon yöntemlerinin farklı veri gruplarına uygulanması üzerine bir analiz, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2(2), 55-67  
2 Öztürk, S., 2013. Türkiye depremleri için fraktal dağılım Dc-değeri ile depremsellik parametresi b-değeri arasındaki ilişki üzerine istatistiksel bir değerlendirme, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,3(1), 1-15  
3 Öztürk, S., 2014. Türkiye’nin Batı Anadolu bölgesi için deprem istatistiği ve olası güçlü depremlerin orta vadede bölgesel olarak tahmini üzerine bir çalışma, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,4(1), 75-93  

 

ULUSAL HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1 Öztürk, S., 2012, Türkiye’deki depremler için yüzey dalgası magnitüdü ile kırık uzunluğu arasındaki ilişki üzerine istatistiksel bir analiz, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Onaltıncı Çalıştayı (ATAG 16), 64 pp., İstanbul, Türkiye
2 Öztürk, S., Sarı, M., 2013, A study on the correlation between fractal dimension Dc-value and seismic b-value in the Western Anatolia, 4th International Geosciences Student Conference (IGSC 2013), Berlin, Germany
3 Öztürk, S., 2013, Temporal variations of the seismicity parameter b-value and fractal dimension Dc-value for the Western Anatolian Region, Turkey, The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 509-512 pp., Ankara, Türkiye

 

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
  Etkinlik Adı Görevi Yıl
1      
2      

 

PATENTLER
1  
2  
3  

 

BİLİMSEL RAPORLAR
1  
2  
3  

 

DOKTORA DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      
2      

 

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      
2      

 

YAZDIĞI KİTAPLAR VEYA KİTAP BÖLÜMLERİ
  Kitap Adı (Yazarı Olduğu Bölüm) ISBN Yıl
1

Öztürk, S., 2010, Patlatma Kaynaklı Titreşim Analizi (Çeviri, Blast Vibration Analysis by G.A. BOLLINGER), TMMOB, Jeofizik Mühendisleri Odası yayını,Yayın no: 16, Ağustos - 2010, Ankara

978-605-01-0006-8 2010
2      

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER
  Proje Adı Görevi Destekleyen Kuruluş Yıl
1        
2        

 

VERDİĞİ SEMİNERLER
1  
2  
3  

 

HAKEMLİKLER
1 Earth Science Research Journal
2 Acta Geophysica
3 Natural Hazards

 

KURULUŞ ÜYELİKLERİ
1  
2  
3  

 


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeofizik@gumushane.edu.tr Telefon: +90.456.233 75 43 /1123 Belgegeçer :+90.456.233 75 67