Nafız MADEN

Bölüm Başkanı
Uygulamalı Jeofizik ABD Başkanı
Doç.Dr. Nafız MADEN
+90.456.233 75 43/1714

 

 

EĞİTİM GEÇMİŞİ
  Üniversite Bölüm Yıl
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Müh. Böl. 1995
Yüksek Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Müh. Böl. 1998
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Müh. Böl. 2005

 

VERDİĞİ DERSLER
  Ders Kodu Ders Adı Dersin Verildiği Bölüm Dönemi
1        
2        

 

YAPTIĞI TEZLER
    Tez Adı Yıl
1 Lisans Düşey Sismik Profil Yönteminde Dalga Alanlarının F-K Süzgeciyle Ayrılması 1995
2 Yüksek Lisans Horasan-Pasinler Havzası Gravite Alanının Andreev-Griffin, Saxov-Nygaard Yöntemleri Uygulanarak Yorumlanması (Model ve Arazi Çalışmaları)  1998
3 Doktora Doğu Pontid Orojenik Kuşağının Yapı Stillerinin ve Kabuk Yapısının Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi 2005

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 Gümüşhane Üniversitesi,  Jeofizik Müh. Böl. Bölüm Başkanı 2010-Devam Ediyor
  Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Komisyonu 2015
2 YÖK Yer Bilimleri Eğitimi Komisyonu 2016

 

MESLEKİ DENEYİM
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 KTÜ, Jeofizik Müh. Bölümü  Araştırma Görevlisi 24.06.1996 26.04.2004
2 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis 26.04.2004 01.12.2004
3 Dz.K.K., Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Dr. Müh. Dz. İs. Asteğmen 01.04.2005 31.03.2006
4 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Mühendis 06.11.2006 08.03.2007
5 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent Doktor 12.03.2007 16.02.2009
6 Gümüşhane Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent Doktor 17.02.2009 02.01.2010
7 Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent Doktor 02.02.2010 27.09.2013
8 Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Doçent Doktor 27.09.2013 -

 

UZMANLIK VE ARAŞTIRMA ALANLARI

1

Yer Fiziği, Isı Akısı, Gravite, Manyetik, Tektonik, Kabuk Yapısı, Doğu Pontidler

2

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Fiziksel Oşinografi, Petrol Jeofiziği

3

Veri Tabanı Yönetimi, Kuvvetli Yer Hareketi

4

Yer Bilimleri Tarihi

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1

Eyüboğlu, Y., Bektaş, O., Şeren, A., Maden, N., Özer, R. and Jacoby, W.R., 2006. Three-Directional Extensional Deformation and Formation of the Liassic Rift Basins in the Eastern Pontides (NE Turkey), Geologica Carpathica, 57(5), 337-346.

46

2

Bektaş, O., Eyüboğlu, Y. and Maden, N., 2007. Different mode of stress transfer in strike-slip fault zone: an example from North Anatolian Fault in Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences, 16, 1-12.

8
3

Maden, N.,Gelişli, K., Bektaş, O. and Eyüboğlu, Y., 2009. Two-and-Three-Dimensional Crustal Thickness of the Eastern Pontides (NE Turkey), Turkish Journal of Earth Sciences, 18, 225-238.

16
4

Maden, N., 2009. Crustal thermal properties deduced from spectral analysis of magnetic data in Central Pontides (Turkey), Turkish Journal of Earth Sciences, 18, 383-392.

10
5

Maden, N., Gelişli, K., Eyüboğlu, Y., Bektaş, O., 2009. Determination of Tectonic And Crustal Structure of The Eastern Pontide Orogenic Belt (NE Turkey), Pure and Applied Geophysics, 166, 1987-2006.

18
6

Maden, N.,2010.Curie-point depth from spectral analysis of magnetic data in Erciyes stratovolcano (Central TURKEY), Pure and Applied Geophysics, 167, 349-358.

25
7

Maden, N., 2012.One Dimensional thermal modeling of the Eastern Pontide Orogenic Belt (NE TURKEY), Pure and Applied Geophysics, 169, 235-248.

4
8

Maden, N., 2012. Two-dimensional geothermal modeling along the Central Pontides magmatic arc (Northern Turkey), Survey in Geophysics, 33,275-292.

5
9

Maden, N.,2013. Geothermal Structure of the Eastern Black Sea Basin and the Eastern Pontides Orogenic Belt: Implications for Subduction Polarity of Tethys Oceanic Lithosphere. Geoscience Frontiers 4(4), 389-398.

11
10

Maden, N., Öztürk, S., 2015. Seismic b- Values, Bouguer Gravity and Heat Flow Data Beneath Eastern Anatolia, Turkey: Tectonic Implications, Surveys in Geophysics, 36(4), 549-570.

1
11

Maden, N., Aydin, A., Kadirov, F., 2015. Determination of the Crustal and Thermal Structure of the Erzurum-Horasan-Pasinler Basins (Eastern Türkiye) Using Gravity and Magnetic Data. Pure and Applied Geophysics, 172(6),1599-1614.

1
12

Maden, N., Akaryalı, E., 2015. A review for genesis of continental arc magmas: U, Th, K and radiogenic heat production data from the Gümüşhane Pluton in the Eastern Pontides (NE Türkiye), Tectonophysics 664, 225–243.

 
13

Maden, N., Akaryalı, E., 2015. Gamma ray spectrometry for recognition of hydrothermal alteration zones related to a low sulfidation epithermal gold mineralization (Eastern Pontides, NE Türkiye), Journal of Applied Geophysics 122, 74-85.

1

14


 

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMI DIŞINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1

Aydin A., Maden N. and Kadirov F., 2005 Analysis of Gravity Anomalies with Hyperbolic Density Contrast (Exemplified with the Horasan-Pasinler Basin), Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Eserleri, Yer Bilimleri, No. 3, S.26-30.

 
2

Gelişli, K. and Maden, N., 2006, Analysis of Potential Field Analysis in Pasinler-Horasan Basin, Eastern Turkey, Journal of the Balkan Geophysical Society, 9(1), 1-7.

5
3

 

 

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

1

Maden, N. and Aydın, A., 2000. Analysis of Gravity Anomalies with Hyperbolic Density Contrast, III International Azerbaijan Geophysical Conference “Hydrocarbon Potential of the South Caspian Basin and Geophysical Trend Beyond 2000”, October 19-21, 2000, Baku, Azerbaijan.

2

Maden, N. and Gelişli, K., 2001. Evaluation of the Bouguer Gravity Anomalies of the Erzurum-Horasan-Pasinler Area with the Power Spectrum Method, International 13th. Petroleum Congress and Exhibition of Turkey, 4 – 6 June 2001, Hilton Hotel, Ankara, TÜRKİYE. 

3

Bektaş, O., Eyüboğlu, Y., Maden, N. and Özer, R., 2001. Three Axial Extensional Deformation and Formation of the Liassic Rift Basins in the Eastern Pontides (NE TURKEY), Fourth International Turkish Geology Symposium, (ITGS IV), 24-28 September 2001, Adana, TURKEY.

4

Bektaş, O., Eyüboğlu, Y. and Maden, N., 2002. Different Crustal Rheology and Seismicity at the Strike-Slip Boundary of the North Anatolian Fault: Earthquake Series and Earthquake Pairs, First International Symposium of the Mines (ITU) on Earth Sciences and Engineering, 16-18 Mayıs 2002, İTÜ-Süleyman Demirel Cultural Center - Maslak Campus, Istanbul – TURKEY.

5

Maden, N. and Gelişli, K., 2002. Investigation of the Horasan-Pasinler-Erzurum Basin (Eastern Turkey) in Terms of Hydrocarbon by the Gravity Method, Third Balkan Geophysical Congress And Exhibition, 24-28 June 2002, Sofia, Bulgaria.

6

Maden, N., Gelişli, K. and Bektaş, O, 2002. Tectonic Structure of the Eastern Pontides (NE Turkey) and Its Geophysical and Geological Significance, Third Balkan Geophysical Congress And Exhibition, 24-28 June 2002, Sofia, Bulgaria.

7

Bektaş, O., Eyüboğlu, Y. and Maden, N., 2002. Different Macroseismic Zones of the Strike-Slip North Anatolian Fault in Turkey, Third Balkan Geophysical Congress and Exhibition, 24-28 June 2002, Sofia, Bulgaria.

8

Eyüboğlu, Y., Bektaş, O. Maden, N. and Özer, R., 2002. Three Axial Extensional Deformation and Formation of the Liassic Rift Basins in The Eastern Pontides (NE Turkey), Third Balkan Geophysical Congress and Exhibition, 24-28 June 2002, Sofia, Bulgaria.

9

Maden, N., Gelişli, K. and Bektaş, O, 2003, Apparent Density and Magnetization Distribution in the Eastern Pontides (NE TÜRKİYE), The 15th Geophysical Convention and Exhibition of Turkey, 20-24 Ekim 2003, DEÜ, DESEM Salonları, İzmir, Türkiye.

10

Maden, N., Gelişli, K. and Bektaş, O, 2003, Doğu Pontid Orojenik Kuşağının (KD Türkiye) Derin Kabuk ve Tektonik Yapısı, The 15th Geophysical Convention and Exhibition of Turkey, 20-24 Ekim 2003, DEÜ, DESEM Salonları, İzmir, Türkiye.

11

Maden, N., Gelişli, K. and Bektaş, O, 2003, Determination of Tectonic and Crustal Structure of the Eastern Pontide Orogenic Belt (NE Türkiye), The 3rd International Conference on Earth Sciences and Electronics, 23-24 October, 2003, Istanbul University, Engineering Faculty, Avcılar-İstanbul, Türkiye.

12

Maden, N., Gelişli, K. and Bektaş, O, 2004, Determination of the Crustal Structure of the Eastern Pontides (NE Türkiye) Using Gravity Data, The 16th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 07-10 December 2004, MTA Cultural Center, Ankara,TÜRKİYE.

13

Maden, N., Gelişli, K. and Bektaş, O, 2004, Determination of Curie Point Depth of the Eastern Pontide Orogenic Belt (NE Türkiye), The 16th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 07-10 December 2004, MTA Cultural Center, Ankara,TÜRKİYE.

14

Maden, N., Gelişli, G., Bektaş, O. and Eyüboğlu, Y., 2005, Two and Three Dimensional Crustal Structure of The Eastern Pontide Orogenic Belt (NE Türkiye), 4th Congress of the Balkan Geophysical Society, 9-12 October 2005, Bucharest, Romania.

15

Maden, N. and Özyalvaç, M., 2006, Türk Ulusal Oşinografi Veri Merkezi ve Faaliyetleri, The 17th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 14-17 November 2006, MTA Cultural Center, Ankara,TÜRKİYE.

16

Maden, N., Gelişli, K., Eyüboğlu, Y. and Bektaş, O, 2006, Doğu Pontidlerde Gravite-Manyetik Anomaliler ve Jeolojik Anlamları, The 17th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 14-17 November 2006, MTA Cultural Center, Ankara,TÜRKİYE.

17

Maden, N., Gelişli, K., Eyüboğlu, Y. and Bektaş, O, 2006, Türkiye Çevre Denizlerinin Kabuk Yapısı Veri Tabanı (TÇDKY), The 17th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 14-17 November 2006, MTA Cultural Center, Ankara,TÜRKİYE.

18

Maden, N., 2007, Orta Anadolu'nun Jeotermal Potansiyelinin Tektonik ve Kabuk Yapısı ile İlişkisi, IPETGAS 2007, The 16th International Petroleum and Natural Gas Congress & Exhibition of Turkey, May 29-31, 2007, Sheraton Hotel & Convention Center, Ankara, Turkey.

19

Maden, N., 2008, Determination of Reservoir Depth of the Geothermal Sources in Cappadocia Region, The 18th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, October 14-17, 2008, MTA Cultural Center, Ankara, TÜRKİYE.

20

Maden, N., 2008, Investigation of Geothermal Properties of The Kayseri And Surrounding Region, The 18th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, October 14-17, 2008, MTA Cultural Center, Ankara, TÜRKİYE.

21

Maden, N., 2008, Thermal Model of The Kayseri Geothermal Field, The 18th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, October 14-17, 2008, MTA Cultural Center, Ankara, TÜRKİYE.

22

Maden, N. and Yeşilyurt, F.İ., 2009, Evaluation of Mt. Erciyes Volcanism with Geological and Geophysical Data, 62nd Geological Kurultai of Turkey, April 13-17, 2009, MTA Cultural Center, Ankara, TÜRKİYE.

23

Sarı, M. and Maden, N., 2013. Determination of Radiation Level from Natural Sources in Gümüşhane Province (period of October and November 2011), 4th International Geosciences Student Conference, 25 – 28 April 2013, Berlin

24

Sarı, M., Maden, N. and Kalkan, H., 2013. Determination of Radiation Level in Natural Sources in Gümüşhane Province during 2012, The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, November 25-27, 2013, Antalya.

25

Maden N., Çelik N. and Akaryalı E., 2016. The Natural Radiation Level and its possible effect on Human Health: Gümüşhane Example, 1St International Underground Resources and Energy Conference, Bozok University, Yozgat/TURKEY

26

Maden N. and Akaryalı E., 2016. Investigation of Gold Deposits Related to Alteration with Radiometric Method: Arzular (Gümüşhane) Area, 1St International Underground Resources and Energy Conference, Bozok University, Yozgat/TURKEY

27

Maden N., Akaryalı E. and Aydınçakır E., 2016. Determination of the Genesis of Eocene Volcanics in the Borçka (Artvin, Ne Türkıye) Area with Gamma Ray Spectrometer, 1St International Underground Resources and Energy Conference, October 6-8, 2016, Bozok University, Yozgat/TURKEY

   

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ MAKALELERİ Atıflar
1

Maden, N., Kadir, F. ve Gelişli, K., 2000. Evaluation of Gravity Anomalies By Andreev-Griffin Variation Method. Jeofizik, 14(1-2), 73-85.

 

2

Maden, N. ve Kadir, F., 2001. Evaluation of Gravity Anomalies of Erzurum-Horasan-Pasinler By Andreev-Griffin Variation Method, Earth Sciences, Geosound, 38, 173-182.

 

3

Maden, N., Gelişli, K. ve Kadir, F., 2001. Erzurum-Horasan-Pasinler Havzası (Doğu Anadolu) Bouguer Gravite Anomalilerinin Saxov-Nygaard Yöntemi İle Yorumlanması, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, 3(3), 51-64.

 

4

Özyalvaç, M. ve Maden, N., 2006. Oşinografi Şube Müdürlüğü, Askeri Oşinografi Kısım Amirliği, ADCP ve AKINTI Veri Tabanları, SHOD Bülteni, Sayı, 2006/1, İstanbul, TÜRKİYE

 

5

Maden, N., ve Dondurur, D., 2012. Determination of Tectonic and Crustal Structure of Mid-Black Sea Ridge Using Gravity Data, Jeofizik 17, 25-37.

 

6

Yiğit, Y., ve Maden, N., 2016. Gamma Ray Spektrometre Ölçümlerinin Au+Ag Cevherleşme Sahalarına Uygulanması: Çitdüzü-Zarfu Yöresi (Gümüşhane) Örneği, Jeofizik Bülteni, Vol. 76-77, 44-50.

 

7

Maden, N. ve Kahveci, N., 2016. Ünlüpınar, Eylence Yayla (Kelkit-Gümüşhane) Epitermal Pb-Zn±Au Cevherleşmesinin Gamma Ray Spektrometre Ölçümleri ile İncelenmesi, GÜFBED 6(2), 138-149

 

8

Maden, N., ve Yiğit, Y., 2017. Kaletaş (Gümüşhane) Au madeninde cevher yerleşimine bağlı gelişen alterasyon zonlarının gamma ışın spekrometresi ile belirlenmesi: örnek bir çalışma, Yerbilimleri, 2017, (Baskıda).

 
     

 

ULUSAL HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1

Maden, N., 2008, Orta Anadolu Bölgesinin Jeotermal Enerji Deprem Potansiyeli İlişkisi, Su-Enerji-Sağlık (SES08) Sempozyumu, 20-23 Ekim 2008, Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Konferans Salonu, Aksaray.

2

Maden, N., 2008, Kapadokya Bölgesi Jeotermal Alanlarının Jeofizik Özellikleri, Su-Enerji-Sağlık (SES08) Sempozyumu, 20-23 Ekim 2008, Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Konferans Salonu, Aksaray.

3

Maden, N., 2007, Orta Anadolu’nun Genel Neotektonik ve Sismotektonik Özellikleri, Kapadokya Yöresinin Jeolojisi Sempozyumu, 17-20 Ekim 2007, Niğde Üniversitesi Derbent Kültür Merkezi, Niğde TÜRKİYE.

4

Maden, N., 2007, Kapadokya Bölgesi Tektonik ve Kabuk Yapısının Jeotermal Potansiyel İlişkisi, Kapadokya Yöresinin Jeolojisi Sempozyumu, 17-20 Ekim 2007, Niğde Üniversitesi Derbent Kültür Merkezi, Niğde TÜRKİYE.

5

Eyüboğlu, Y., Livaoğlu, R., Şirin, A., Bektaş, O., Gelişli, K., Maden, N., Çoruhlu, Y.E. ve Yücel, C., 2006, Tektonik Kontrollü Aktif Heyelanlara Bir Örnek: Mescitli Heyelanı ve Gümüşhane İli İçin Potansiyel Tehlikesi, (KD Türkiye); Ön Bulgular, 1. Heyelan Sempozyumu, 30 Kasım – 2 Aralık 2006, Zorlu Grand Otel, Trabzon.

6

Maden, N. ve Özyalvaç, M., 2006, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Türk Oşinografi Veri Tabanının Analizi, 15 Ulusal İstatistik Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2006, Ankara.

7

Maden, N., Gelişli, G., Bektaş, O. ve Eyüboğlu, Y., 2005, Potansiyel Alan Verileri Kullanılarak Doğu Pontidler’in (NE TÜRKİYE) Kabuk Yapısı ile Curie Derinliğinin Tespiti ve Tektonik Yapı ile İlişkisi, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar II. Kongresi, 17-19 Kasım 2005, İÜ, Avcılar Kampusu, İstanbul.

8

Maden, N., Gelişli, G., Bektaş, O. ve Eyüboğlu, Y., 2005, Anadolu’da Kabuk Yapısı ve Tektonik Yapı ile İlişkisi, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar II. Kongresi, 17-19 Kasım 2005, İÜ, Avcılar Kampusu, İstanbul.

9

Maden, N., Gelişli, G., Bektaş, O. ve Eyüboğlu, Y., 2005, Doğu Pontid Orojenik Kuşağının (KD Türkiye) Kabuk Yapısı ve Tektoniği, KTÜ, 40 Yıl Jeoloji Sempozyumu’2005, 27-30 Eylül 2005, Trabzon, Türkiye

10

Maden, N., Gelişli, K. ve Bektaş, O, 2005, Doğu Pontid Orojenik Kuşağının (KD Türkiye) 2 ve 3 Boyutlu Kabuk Yapısı, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, 23-25 Mart 2005, Grand Yükseliş Hotel, Kocaeli,TÜRKİYE.

11

Bayrak, Y. ve Maden, N., 2001, Doğu Karadeniz Bölgesi ve Civarının Depremselliği, 20 Nisan 2001, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi, Trabzon, TURKEY.

12

Maden, N. ve Gelişli, K., 2000, Horasan-Pasinler (Erzurum) Havzası Bouguer Gravite Anomalisinin Yatay Gradientleri, Ulusal Jeofizik Toplantısı, 23-25 Kasım 2000, MTA Kültür Sitesi, Ankara.

   

 

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
  Etkinlik Adı Görevi Yıl
1 Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Kıranları, Yer Kaymaları, Depremler, Yer Araştırmaları, Yer Seçimi Jeofizik Toplantısı, Trabzon, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi, Trabzon. Düzenleme Kurulu Üyesi 2001
  Trabzon’un Çöp Sorunu Paneli, TMMOB, İl Koordinasyon Kurulu, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi, Trabzon. Düzenleme Kurulu Üyesi 2005
2 Su-Enerji-Sağlık (SES’08) Sempozyumu, Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Aksaray. Düzenleme Kurulu Üyesi 2008
       

 

PATENTLER
1  
2  
3  

 

BİLİMSEL RAPORLAR
1  
2  
3  

 

DOKTORA DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      
2      

 

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      
2      

 

YAZDIĞI KİTAPLAR VEYA KİTAP BÖLÜMLERİ
  Kitap Adı (Yazarı Olduğu Bölüm) ISBN Yıl
1

Geothermal Energy, Technology and Geology (Approach for the Detection and Evaluation of Geothermal Energy Potential Stimulated from Geology and Tectonics in Cappadocia region (Central Turkey))

978-1-61942-765-5 2012
2      

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER
  Proje Adı Görevi Destekleyen Kuruluş Yıl
1 Doğu Pontid Orojenik Kuşağının yapı stillerinin ve Kabuk Yapısının Jeofizik ve Jeolojik Yöntemlerle İncelenmesi Araştırmacı KTÜBAP 2000
  Doğu Karadeniz petrol ve doğal gaz arama projesi kapsamında Günlük Manyetik Alan Ölçümü (TPAO-BP ortaklığı) Araştırmacı KTÜBAP 2002
2 Türk Boğazlarının Mevsimsel Oşinografi Atlası Araştırmacı Dz.K.K., SHODB 2005
3 Temel ve Uygulamalı Bilimler Araştırma Merkezi Araştırmacı DPT 2010
4 Gümüşhane İlinde Doğal Kaynaklı Radyasyonun Gamma Ray Spektrometre Ölçümleri Yapılarak Belirlenmesi ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Yürütücü GÜBAP 2013
5 Gümüşhane ilinde Jeofizik araştırma İstasyonlarının (Deprem, Manyetik alan Ölçüm Sistemleri) kurulumu ve işletilmesi Yürütücü GÜBAP 2015
6 Jeofizik Cihaz ve Ekipmanlarının Tasarlanması ve Geliştirilmesi: Disiplinler Arası İşbirliği Çalışması Yürütücü GÜBAP 2017
7 Dogu Pontid Orojenik Kusagında Yerlesen Volkanik Kayaçlarının Radyojenik Isı Üretim (RHP) Potansiyelinin Belirlenmesi Yürütücü TÜBİTAK 2016
         

 

VERDİĞİ SEMİNERLER

1

Anadolu’da Ortaçağ Boyunca Aurora Gözlemleri ve İklim İlişkisi

2

Doğu Pontidler’in Jeodinamik Gelişiminin Jeofizik Verilerle İrdelenmesi

3

İlk ve Ortaçağ Dünyasında Yer Bilimleri

4

Urfalı Mateos'un 952-1136 Yıllarındaki Aurora Gözlemleri

5

Karadeniz’in Tektonik Yapısının Uydu Gravite Verileriyle Belirlenmesi

6

Gümüşhane ve Çevresinin Deprem Risk Durumu

7

Orta Karadeniz Sırtının Tektonik ve Kabuk Yapısının Gravite Verileriyle Belirlenmesi

   

 

HAKEMLİKLER
1

Jeofizik                                                                 

Entropy

Geophysical Prospecting                                      

Geoscience Frontiers

International Journal of Physical Sciences          

Bulletin of Volcanology

Journal of Asian Earth Sciences

Journal of Applied Geophysics 

 

KURULUŞ ÜYELİKLERİ
1 TMMOB, JFMO
2  
3  


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeofizik@gumushane.edu.tr Telefon: +90.456.233 75 43 /1123 Belgegeçer :+90.456.233 75 67