Projeler

 Devam eden projeler

Temel ve Uygulamalı Bilimler Araştırma Merkezi

 

DPT

4.500.000

Sürüyor

Gümüşhane İlinde Doğal Kaynaklı Radyasyonun Gamma Ray Spektrometre Ölçümleri Yapılarak Belirlenmesi ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Nafız Maden (GÜ),

Enver Akaryalı (GÜ)

GÜBAP

2.700

Tamamlandı

Alternatif Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma: Türkiye Depremleri İçin Yüzey Dalgası Magnitüdü ile Kırık Uzunluğu Arasında Yeni Bir İlişki

Serkan Öztürk

Jeofizik Mühendisliği

GÜBAP

2,620 TL

Tamamlandı


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeofizik@gumushane.edu.tr Telefon: +90.456.233 75 43 /1123 Belgegeçer :+90.456.233 75 67