Staj

Staj Komisyonu

 

Öğr.Gör. Levent PEHLİVAN

Başkan

 

Arş.Gör. Yasemin BEKER

Üye

 

Arş. Gör. Işıl MATARACI

Üye

 


BELGELER VE FORMLAR

Öğrenci işleri yönetmeliği "Mesleki Öğretim Uygulamaları ve Mesleki Stajlar" bölümü

Staj başvuru işlemleri word dökümanını bilgisayarınıza indirmek için tıklayın!

Staj başvuru formu

Puantaj cetveli

Staj dosyası doldururken yararlanacağınız örnek sayfa


Staj Başvuru işlemleri için aşağıdaki yönergeleri dikkatlice okuyunuz!

 

Staj Yapacak Öğrencilerin Staj Öncesinde ve Sonrasında Yapacakları işlemler:

 

“Zorunlu staj başvuru formu”nu doldurma aşaması:

1)Bölüm sekreterliğinden 2 nüsha halinde “zorunlu staj başvuru formu” alınacaktır.

2)Stajlar staj komisyonun ilan ettiği tarihleri arasında yapılacaktır. Staj başvuru formundaki staj başlama ve bitiş tarihleri bu zaman aralığı dikkate alınarak doldurulacaktır.

3)Zorunlu staj başvuru formundaki gerekli yerler doldurulduktan sonra stajın yapılacağı işyeri tarafından ilgili kısım onaylanacaktır (Devlet kurumlarında staj yapacak öğrencilerin zorunlu staj başvuru formunu onaya sunmadan önce staj komisyonundaki ilgili öğretim elemanının doldurup onaylayacağı “staj yapma zorunluluk belgisini” zorunlu staj başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir).

4) Stajın yapılacağı işyeri tarafından onaylanan 2 nüsha halindeki zorunlu staj başvuru formu, nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi ve SGK’dan öğrencinin kendisi ve ailesinin (anne-baba) sigorta durumlarını gösteren belgeler de eklenerek, staj komisyonu başkanı tarafından kontrol edilerek onaylanacaktır.

5) İmzalanan belgeler, sigorta giriş işlemlerinin başlatılması için, staj komisyonunun ilan ettiği staj başvuru süresinin son günü mesai bitimine kadar, dekanlık yazı işlerinde Hülya KURUŞ’a öğrenci tarafından iletilecektir.

6) Dekanlık yazı işlerinden “staj dosyasını alabilir” yazısını alan öğrenci bu yazı ile beraber ilgili bölüm sekreterliğine müracaat ederek “staj dosyası” ve “puantaj kayıt cetvelini” alacaktır.

7) Tünel, galeri, taş ocağı, baraj, yol inşaatı vb. tehlikeli arazi ortamlarında staj yapacak öğrencilerin staja gitmeden önce beraberlerinde Mühendislik Fakültesi Sekreterliğinde görevli memur Hülya KURUŞ’dan alacakları sigorta başlangıç belgesini götürmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde işyerleri tarafından stajları başlatılmayacaktır.

8) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından alınan sağlık karnelerini staja başlamadan önce Mühendislik Fakültesi Yazı İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Staj dosyasının doldurması ve onaylatılması aşaması:

1)Staj dosyasının içinde yer alan “dilekçe”yebölüm sekreterliğinden verilen sayı eklenerek staj komisyonundaki ilgili öğretim elemanına imzalatılacak, “staj talimatı” bölüm başkanına imzalatılacak, “staj dosyası”ve“staj formları”na 3 adet vesikalık fotoğraf yapıştırılarak Mühendislik Fakültesi Dekanlık Yazı İşlerine mühürletilecektir.

 

Staj sırasında ve sonrasında yapılacaklar:

1)Staj yapılan işyeri tarafından doldurulup onaylanacak “puantaj kayıt cetveli”staj yaptığı aydan sonraki ayın başlagıcında yani ayın 1’inde Mühendislik Fakültesi’nin 0456 2337567 nolu faks numarasına başına “Sayın Hülya KURUŞ’nun  Dikkatine” yazılıp fakslanacaktır (Örneğin 20 Haziran’da staja başlayan öğrenci puantaj kayıt cetvelini 1 Temmuz’da fakslayacaktır. Eğer ayın 1’inden önce staj biterse sigorta çıkışının yapılması için faks sonraki ayın 1’i beklenmeden hemen gönderilecektir. Yani 8 Temmuz’da stajı biten faksı 1 Ağustos’a kadar beklemeden hemen çekecektir). Faksın ulaşıp ulaşmadığı Mühendislik Fakültesi’nin 0456 2337425-1249 nolu telefon numarası aranarak öğrenilebilir.

2)Faksladığınız puantaj kayıt cetveline istinaden görevli memur tarafından sigorta girişiniz yapılacaktır. Puantaj kayıt cetvelini, belirtilen tarihten sonra fakslayan yada hiç fakslamayan öğrencinin sigorta primi yatırılamayacağından dolayı stajı geçersiz sayılacaktır.

3)Ayın 1’inde fakslayacağınız puantaj kayıt cetvelinin asıllarını staj bitiminden sonra staj komisyonundaki ilgili öğretim elemanına teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı     : Doç. Dr. Nafız MADEN

Staj Komisyonu Başkanı                            : Öğr.Gör. Levent PEHLİVAN

Jeofizik Mühendisliği Bölüm Sekreteri   : Ziya HAYKIR

 

       UYARI!       

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİLERİN SIRASIYLA YAPMALARI GEREKENLER YUKARIDA AÇIKÇA ANLATILMIŞTIR. GÖTÜRÜLMESİ GEREKEN EVRAKLARIN EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR. YAPILAN EKSİK İŞLEMLERDEN STAJ KOMİSYONU SORUMLU DEĞİLDİR.


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeofizik@gumushane.edu.tr Telefon: +90.456.233 75 43 /1123 Belgegeçer :+90.456.233 75 67