Tarihte İlk Jeofizik Uygulama

HEREDOT TARİHİ

 

Dördüncü Kitap

MELPOMENE

Libya Ulusları

200. Pheretime'in öcünü almak üzere Aryandes'in emriyle Mısır'dan kalkıp yürüyüşe geçen İranlılar Barka'ya geldiler, kenti kuşattılar ve Arkesilaos'un ölümünden sorumlu olanların kendilerine verilmesini istediler. Ama sorumluluğu Barka halkının tümü paylaşıyordu; ültimatom kabul edilmedi. Barka'yı dokuz ay kuşattılar; yeraltından hendek kazıp tabyalara yanaşıyorlar, şiddetli saldırılara girişiyorlardı. Ama bir demirci, hendeklerin nerede kazıldığını bakır geçirilmiş bir kalkanla meydana çıkarıyordu; bunun için şöyle yapıyordu: Kalkanı tabyaların iç tarafında gezdiriyor, toprağın üstüne koyuyordu; orada hendek kazılmıyorsa, kalkan toprağa değdiği zaman titremiyordu; ama kazılan yerlerin üstüne konduğu zaman, kalkanın bakırı ses yansıtıyordu. O zaman Barkalılar da toprağı düşman yönünde kazıyor ve yeraltındaki İranlıları toptan öldürüyorlardı. Barkalıların hendeklere karşı uyguladıkları strateji buydu; saldırıları ise püskürtüyorlardı.

Metne PDF olarak ulaşmak için Tıklayınız.

Kaynak: https://www.academia.edu/8826656/Herodot_Tarihi_-_Herodotos_%C3%87eviren_M%C3%BCntekim_%C3%96kmen-Azra_Erhat


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeofizik@gumushane.edu.tr Telefon: +90.456.233 75 43 /1123 Belgegeçer :+90.456.233 75 67