Sıra No

Sunan

Tarih

Saat

Yeri

Konu

1

Jeofizik Müh. Rasim Taylan KARA

14.05.2019

10:00

Yerbilimleri Seminer Salonu

Mapinfo Pro ve Datamine Discover; Sayısallaştırma, Jeolojik Haritalama ve Raster Veri Modelleme

2

Arş. Gör. Yasemin BEKER

14.05.2019

11.00

Gümüşhane Üniversitesi Kampüs Alanının HVSR ve FSR Yöntemleriyle Yer-Yapı Etkileşimi ve Rezonans Etkisinin Analizi

3

Arş. Gör. Işıl SARIÇİÇEK

15.05.2019

10:00

Donatılı Perde Duvarda Deprem Etkisinin Sebep Olduğu Deformasyonların Jeofizik Yöntemler ile İncelenmesi

4

Doç. Dr. Serkan ÖZTÜRK

15.05.2019

11:00

Cyronic Projesi: Dondurulmuş İnsanlar

5

Öğr. Gör. Dr. Sercan KAYIN

16.05.2019

10:00

Yer Manyetik Alanının (YMA) Kökeni ile İlgili Görüşler 

6

Arş. Gör. Gülten AKTAŞ

16.05.2019

11.00

Yer Manyetik Alanının (YMA) İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

7

Arş. Gör. Mahmut SARI

22.05.2019

12:10

Bayburt Kırklartepe Barajı Eksen Yeri ve Göl Alanının Kaya Kütle Geçirimliliğinin Jeofizik ve Jeoteknik Yöntemlerle Belirlenmesi

8

Prof. Dr. Nafız MADEN

17.05.2019

10:15

Gümüşhane’nin Doğal Kaynaklı Radyolojik Tehlike İndeksi

9

Dr. Öğr. Üyesi Suna ALTUNDAŞ

17.05.2019

11:00

Sarıçiçek Granadiyoriti'nin Yerinde Gama-Işını Spektrometresi ve Manyetik Suseptibilite Yöntemleriyle İncelenmesi