Prof. Dr. Nafız Maden

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta nmaden
Dahili 1714
Kişisel Bilgiler

Prof. Dr. Serkan Öztürk

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta serkanozturk
Dahili 5048
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Levent Pehlivan

Unvan/Görev Öğretim Görevlisi
E-Posta levent_pehlivan
Dahili 1694
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Ersin Büyük

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta ebuyuk
Dahili 1701
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Yasemin Beker

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta yaseminbeker
Dahili 1700
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Suna Altundaş

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, Başkan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta suna.altundas
Dahili 1690
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Gülten Aktaş

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta gultenaktas
Dahili 1701
Kişisel Bilgiler