Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Nafız Maden

Sismoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Serkan Öztürk

Yer Fiziği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Suna Altundaş