BÖLÜM KOMİSYONLARI VE GÖREVLERİ

Staj Komisyonu

Öğr. Gör. Levent PEHLİVAN (Başkan)

Arş. Gör. Mahmut SARI

Arş. Gör. Yasemin Bekar

Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken iki dönemlik stajın incelenmesini yapar. Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. Bölüm Akademik Kurulu’na öğrenci stajları ile ilgili konularda görüş bildirir. Staj işlemleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, staj defterlerinin toplanması ve değerlendirilmesi, staj ile ilgili diğer işlemler.

Erasmus, Farabi, Mevlana Değişim ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Doç. Dr. Serkan ÖZTÜRK (Başkan)

Arş. Gör. Mahmut SARI

Arş. Gör. Ersin BÜYÜK

Erasmus ve Farabi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programını yürütmek, ikili ilişkileri artırmak, ders uyumlarını ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notların dönüşümünün gerçekleştirmek, bu programdaki öğrencilerin problemlerine çözüm bulmaya çalışmak, gelen öğrencilerin uyumu ve problemlerinin çözümüne katkı vermek, ilgili yazışmaları yapmak.

Bologna ve AKTS Komisyonu

Doç. Dr. Nafız MADEN (Başkan)

Doç. Dr. Serkan ÖZTÜRK

Öğr. Gör. Levent PEHLİVAN

Bologna ile ilgili öğretim üyeleri tarafından doldurulan web ortamındaki dersler ile ilgili formların doldurulmasını sağlamak, güncellenmesini sağlamak, AKTS kredilerinin kontrolü vb…