Grup Çalışanları
 • Prof.Dr. Nafız MADEN (Başkan)
 • Dr. Öğr. Üyesi Suna ALTUNTAŞ (Üye)
 • Arş.Gör. Yasemin BEKER (Üye)
 • Yapılan Çalışmalar

  Radyasyon ve Radyoaktivite Hakkında Bilgiler

 • Japonyanın Radyasyon Haritası
 • Avrupa Radyasyon Haritası
 • İyonlayıcı Radyasyon (Tübitak, Bilim ve Teknik Dergisi)
 • Radyasyon ve Radyoaktivite
 • Radyasyon Birimleri
 • Doğal Radyasyon Kaynakları
 • Yapay Radyasyon Kaynakları
 • Çevre Radyoaktivite Ölçümleri
 • İllerin Radyasyon Değerleri
 • Doğu Pontidlerin Curie Yüzeyi Haritası

   

   Doğu Pontidlerin Yüzey Isı Akısı Haritası

  Yayınlar

  1. Maden, N., 2012. Two-dimensional geothermal modeling along the Central Pontides magmatic arc (Northern Turkey), Survey in Geophysics, [do:10.1007/s10712-011-9158-7]

  2. Maden, N., 2011. One Dimensional thermal modeling of the Eastern Pontide Orogenic Belt (NE TURKEY), Pure and Applied Geophysics, [doi:10.1007/s00024-011-0296-0]. 

  3. Maden, N.,2010.Curie-point depth from spectral analysis of magnetic data in Erciyes stratovolcano (Central TURKEY), Pure and Applied Geophysics, 167, 349-358[doi:10.1007/s00024-009-0017-0].

  4. Maden, N.,2009. Crustal thermal properties deduced from spectral analysis of magnetic data in Central Pontides (Turkey), Turkish Journal of Earth Sciences, 18, 383-392. [doi:10.3906/yer-0803-7].