Jeofizik Nedir?

Jeofizik : fizik ilkelerini kullanarak yerküreyi, hidrosferi, atmosferi ve uzayı inceleyen bilim dalını,
 
Jeofizik mühendisliği : petrol, maden ve benzeri doğal kaynakların aranması, araştırılması, bulunması, rezerv özelliklerinin saptanması, içme ve kullanma amaçlı yeraltı ve yerüstü suları, jeotermal enerji, çevre ve çevre sorunları ve arkeolojik amaçlı araştırmalar ile her türlü mühendislik yapılarının yapı yeri ve güzergah seçimi, zemin ve temel etütleri, deprem, doğal afet ve benzeri konularında eğitim ve araştırma etkinliklerinin yürütüldüğü, fizik, matematik, bilgisayar, elektronik teknolojisine dayalı, dili matematik olan mühendislik dalını,

Jeofizik mühendisliğinin uzmanlığı : yerkürenin incelenen bölümüne ve olayına göre ya da belirli fiziksel özelliklerinden yola çıkılarak, sismoloji (deprembilim), yer içi fiziği, hidroloji, deniz jeofiziği, jeomanyetizma, aeronomi, meteoroloji, atmosfer fiziği, volkanoloji, yer içi kimyası, fiziksel oşinografi, jeofizik bilimi ve jeofizik mühendisliği ile ilgili araştırmalarını,
ifade eder.

Kullanılan yöntemler:
Gravite
Manyetik
Sismoloji
Sismik
Elektrik
Elektromanyetik
Yer Radarı (GPR)
Jeomanyetizma
Paleomanyetizma
Radyometrik ve jeotermik
Kuyu logları

Uygulama Alanları:
Çevre jeofiziği
Endüstriyel hammadde ve radyoaktif mineral aramalari
Arkeolojik araştırmalar
Atmosfer ve uzay araştırmaları
Geoteknik / Zemin araştırmaları
Maden, kömür, tasocagi rezerv ve kalite aramalari,
Yeralti suyu aramalari,
Petrol ve dogalgaz aramalari,
Jeotermal kaynak aramaları
Dogal Olaylarin arastirilmasi
Depremsellik ve deprem riski arastirmalari,
Kayma yüzeyi tespiti ve heyelan arastirmalari,
Su baskini ve çiğ önleme arastirmalari
Patlayıcılar kullanarak bina yıkma

Çalışma alanları:

Jeofizik mühendisleri, T.C Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maden Tetkik Arama, Tübitak Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve bağlı birimler, İl Özel İdareleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su İşleri, Etibank Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Toprak-Su, Büyükşehir Belediyeleri, Dz.K.K., Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, Yabancı petrol şirketleri, Özel maden, Sondaj, Geoteknik, İnşaat şirketleri ile belediyelerde çalışmaktadırlar.