ÖZGÖREV (Misyon)

Ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesi için toplum ve çevre değerlerine duyarlı, mühendislik etiğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde Jeofizik Mühendisliği projelerini yürütecek, bilimsel alanda her türlü katkı koyacak bilgiye sahip Jeofizik Mühendisi yetiştirmek,

Bölgemizin yer bilimleri ile ilgili sorunlarına öncelik vermek buna yönelik araştırma ve mühendislik projeleri önermek ve yürütmek.

Bu özgörevi gerçekleştirmek amacıyla bölümün eğitim programını, araştırma alt yapısını, öğretim üye ve personelini sürekli geliştirmek.