Jeofizik Mühendisinin Çalıştığı Kurumlar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

Maden Tetkik Arama,

TÜBİTAK, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü,    

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve il Müdürlükleri,

 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,    

İl Özel İdareleri,

 
Karayolları Genel Müdürlüğü ve bağlı birimler,  

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,

 
BOTAŞ
Etibank Genel Müdürlüğü,    

Türkiye Kömür İşletmeleri,

 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi,    

Dz.K.K., Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi,   

 
TOKİ

Büyükşehir Belediyeleri,

 
Yerli ve Yabancı petrol şirketleri,    

Özel maden Şirketleri,

Sondaj, Geoteknik, İnşaat şirketleri